Nieuwe Peutervoorziening

Belangrijke verandering voor alle peuters in Tilburg

Vanaf 1 januari 2018 zijn er geen peuterspeelzalen meer in Nederland. Vanaf dit moment is het in de wet geregeld dat er geen verschil meer mag zijn in de manier waarop peuters van 2,5 tot 4 jaar samen spelen en leren. Het maakt niet meer uit of ouders werken, kinderen extra hulp nodig hebben of waar ze wonen. Peuters moeten samen kunnen opgroeien en dezelfde start maken op de basisschool.

De gemeente Tilburg vindt het belangrijk dat dat ook op een goede manier gebeurt. Daar hebben ze afspraken over gemaakt met locaties; een groot deel daarvan vind je op deze website. Deze locaties werken allemaal op dezelfde manier. En ouders die gebruik maken van deze nieuwe peutervoorziening krijgen een deel van de kosten vergoed door de gemeente.

Wat verandert er in het algemeen per 1 januari 2018 in Tilburg?

  • De naam peuterspeelzaal verdwijnt in de hele stad;
  • alle Tilburgse ouders van peuters van 2,5 tot 4 jaar krijgen een tegemoetkoming in de kosten voor minimaal 2 dagdelen* per week 40-weekse opvang van de gemeente en/of van de overheid (Let op: vanaf 1 januari 2019 kan uw kind al vanaf 2 jaar gebruikmaken van de peuteropvang!)

*voor kinderen met een indicatie van het consultatiebureau vergoed de gemeente een extra 3e dagdeel volledig.