Ouderbijdrage

Wat kost deze nieuwe peutervoorziening in 2019?
De bruto uurprijs voor 40-weekse peuteropvang is zónder subsidie € 9,04 bruto per uur.

Schrik niet: dit is niet het bedrag dat je als ouder gaat betalen.
Subsidie van de gemeente Tilburg maakt het mogelijk om ouders deze nieuwe peutervoorziening voor 2 dagdelen tegen een lagere prijs aan te bieden, namelijk € 8,02 bruto per uur. Dit geldt vanaf 2019 voor alle peuters vanaf 2 jaar.

Let op: deze subsidie geldt dus alleen voor twee dagdelen met uitzondering van de kinderen die een indicatie hebben vanuit het consultatiebureau, die krijgen het 3de dagdeel gratis.

Kinderopvangtoeslag óf bijdrage vanuit de gemeente
Je hebt als ouder recht op een bijdrage in de kosten van de overheid. Werkende ouders vragen Kinderopvangtoeslag aan (via de Belastingdienst); niet-werkende ouders hebben recht op een zelfde bijdrage maar dan van de gemeente Tilburg.
Voor de hoogte van de ouderbijdrage maakt het niet uit of je de bijdrage via de Belastingdienst of via de gemeente krijgt. Het bedrag is gelijk en hangt af van je inkomen.

Kinderen met indicatie: 3e dagdeel gratis
Heeft je kind een zogenaamde indicatie van het consultatiebureau dan vergoedt de gemeente een extra 3e dagdeel volledig. Voor de overige ouders geldt:

Meer dan 2 dagdelen nodig?
Het is niet mogelijk om minder dan 2 dagdelen af te nemen maar het staat je als ouder natuurlijk vrij om - naast de 2 gesubsidieerde dagdelen- meer dagdelen peuteropvang af te nemen. Realiseer je wel dat deze niet door de gemeente worden vergoed. De €1,02 vervalt dan.

Heb je recht op kinderopvangtoeslag en wil je meer dan 2 dagdelen 40-weekse peutervoorziening? Dan betaal je de bruto uurprijs van €9,04. Omdat je over dit bedrag maar tot en met € 8,02 vergoed krijgt van de Belastingdienst (= het zogenaamde fiscale maximum) is het vaak aantrekkelijker om voor de overige dagdelen een 52 weken contract af te sluiten bij de locatie van je keuze. We adviseren om contact op te nemen met de locatie en hier je wensen voor uitbreiding te bespreken. Zij kunnen dan samen met jou/jullie bekijken wat voor jullie de beste mogelijkheden zijn. 

Heb je geen recht op kinderopvangtoeslag en wil je meer dan 2 dagdelen 40-weekse peutervoorziening? Dan raden we je af om meer dan 2 dagdelen 40 weekse peuteropvang af te nemen. Je betaalt voor deze overige dagdelen namelijk € 9,04 bruto per uur omdat je geen recht hebt op kinderopvangtoeslag of een bijdrage vanuit de gemeente. 

12 weken vakantie teveel?
Heb je interesse in 40 weekse peuteropvang maar vind je 12 weken vakantie teveel dan is er ook een tussenvariant: in combinatie met 2 dagdelen peuteropvang mag je ook 8 weken vakantieopvang afnemen (40 + 8). Hiervoor geldt dezelfde prijs: € 8,02 bruto per uur. Maak je hiervan gebruik dan worden er jaarlijks vaste sluitingsweken vastgesteld; 3 weken in de zomervakantie (meestal is dat de Bouwvak) en één week van de kerstvakantie.

Rekenvoorbeelden 2018 (Let op: rekenvoorbeelden 2019 volgen binnenkort)
In het blok rechts op deze pagina vind je ‘Rekenvoorbeelden’. Hier zie je de netto maandelijkse kosten voor 4 verschillende gezinssituaties. Daarin kun je zien dat 2 dagdelen in een peutervoorziening in 2018 voor élk gezin €273,12 bruto per maand kost.

  • Wat je uiteindelijk zelf gaat betalen is minder en hangt van je inkomen af.

In de tabel (rechts) kun je op basis van je inkomen zien op hoeveel % toeslag je recht hebt voor één (= eerste kind) en eventueel meerdere kinderen.Deze percentages gelden zowel voor ouders die recht hebben op kinderopvangtoeslag als ouders die recht hebben op een bijdrage vanuit de gemeente.

  • Heb je een partner en heb je beiden een inkomen? Dan moet je deze bij elkaar optellen om het goede percentage te vinden

Meerdere vormen?
Maak je van meerdere vormen van kinderopvang gebruik, bijvoorbeeld gastouderopvang en peuteropvang, én heb je recht op kinderopvangtoeslag? let dan goed op het maximum aantal uren waarover je recht hebt op kinderopvangtoeslag. Dit is per kind 140% van de (werk)uren van de minst werkende ouder; met een maximum van 230 uur per maand. 

Waarom is deze voorziening duurder dan bijvoorbeeld kinderdagopvang 52 weken?
40-weekse opvang is -qua uurprijs- een duurdere voorziening dan 52-weekse opvang. Dit komt onder meer doordat de vaste kosten (zoals Huisvesting) verdeeld worden over minder weken opvang per jaar. Bovendien worden er aan deze nieuwe peutervoorziening door de gemeente dus extra eisen gesteld die zij compenseren via de subsidie (zie onder).

Meer informatie
Voor hulp of andere vragen kun je rechtstreeks contact opnemen met de locatie van je voorkeur (zie Locaties voor contactinfo).

Interessante links:
www.toeslagen.nl
www.tilburg.nl  
www.sbkinderopvang.nl
https://www.veranderingenkinderopvang.nl/harmonisatie
www.digid.nl/inloggen